MÉSZKŐ

Kémiai vagy biokémiai eredetű üledékes kőzet, amelynek legalább 90%-a kalcitból vagy aragonitból áll. A fő kőzetalkotó ásványok mellett változó mennyiségben nem karbonátos – homokos, pelites, foszfátos – elegyrészek is részt vesznek felépítésükben.

A mészkövek leggyakrabban sekély, tiszta trópusi vizekben vagy ár-apály síkságokon képződnek Egyes mészkövekben a kalcit az ősi tengeri lények (mészalgák, korallok, csigák, kagylók) mészvázának leülepedett maradványaiból származik. Másokban a kalcit kémiai-biológiai kiválású.

A karbonátos kőzetek leülepedése után a kőzetalkotó ásványaik (kalcit, aragonit, dolomit) oldhatósága következtében összetettebb kőzetté válási folyamaton, ún. diagenezisen esnek át. Ezek a folyamatok általában jelentős átalakulásokat okoznak és már közvetlenül a leülepedést követően megindulhatnak. Ezek a folyamatok a cementáció révén növelik a kőzet szilárdságát, másrészt az oldódás és pórusnövekedés miatt a szilárdság növekedése ellen hatnak. A kőzet szövetét általában a karbonátos szemcsék és a köztük lévő cement alkotja.

A tisztán calcium-karbonátból álló mészkövek fehér vagy világosszürkék. A kristályrácsba beépült idegen ionok pl. vas, mangán, vagy a szemcsék közé keveredett idegen anyagok pl. szerves anyag, agyag miatt színe igen változatos: vörös, sárga, zöld, fekete, stb. Sok helyen a kőzetet alapszínétől eltérő, jellemzően fehér erek hálózzák be. Ezek az erek földkéregmozgások következtében előállt repedések utólagos kitöltései. Anyaguk kalcitkristályok halmaza, vagy kvarcit. Az erek legtöbb esetben keményebbek, ellenállóbbak és így málláskor kipreparálódnak. A kvarcszemeket tartalmazó mészkő egyenlőtlen keménységénél fogva nehezebben munkálható.

A mészkő rétegei között gyakran találunk agyagos rétegeket. 

Eredet, keletkezése:
Tengeri üledékes mészkövek selély, trópusi tengerekben a tengeri élőlények mészvázaiból vagy tengerbe jutó folyók hordalékából lerakodó üledék kicsapódásával keletkeznek. 

Színe:
Fehér, sárga, vörös, barna, szürke, fekete.

Összetevői:
Kalcit, aragonit.

Szemcseméret, szerkezet:
Változó, szövete sokféle lehet, a teljesen alaktalan és a durván kristályos szemcsés szövetig.

Tulajdonságai:
Jól megmunkálható, vágható, faragható. A durva mészkőt kivéve jól csiszolható és polírozható.

Felhasználás:
Padló és fal burkolókő, lábazatok, lépcsők, korlátok készítésénél, szobrászati célból, zúzott köként, cementalapanyag,